Tweeweg IT - waarom Tweeweg

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.  Met de ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG / GDPR) in Europa, zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt.

Door het behalen én behouden van onze ISO 27001 certificering, laten we zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging en dat we uiterst zorgvuldig omgaan met de beveiliging van informatie.

Wil je weten hoe wij in de praktijk conform ISO normen werken? Neem contact op met onze Security Officer & Manager Operations, Liesbeth van der Woude.

Ons certificaat is hier in te zien & de Verklaring Van Toepasselijkheid, kun je opvragen via contact@tweewegit.nl